Đổi chữ Quick View trong Woocommerce

Quick View là nút xem sản phẩm trong theme Flatsomes. Vì đây là chữ tiếng Anh khiến cho khách hàng không hiểu. Vì thế nên thay thế bằng các chữ như “Xem sản phẩm”, “Xem chi tiết”…

Hướng dẫn đổi chữ Quick View trong Woocommerce

Để thực hiện trước tiên bạn cần mở file Functions.php

Vào Giao diện (Apperance) => Sửa (Theme Editor)

doi-chu-quick-view-trong-woocomerce

Tìm tới file functions.php rồi cho đoạn code này xuống dưới cùng

function my_custom_translations( $strings ) {
$text = array(
'Quick View' => 'Xem chi tiết'
);
$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
return $strings;
}
add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 );

Và kết quả sẽ như thế này:

Đổi chữ Quick View trong Woocommerce

Thay chữ Read more (Xem thêm)

add_filter( 'gettext', 'ds_change_readmore_text', 20, 3 );

function ds_change_readmore_text( $translated_text, $text, $domain ) {
if ( ! is_admin() && $domain === 'woocommerce' && $translated_text === 'Read more') {
$translated_text = 'Xem thêm';
}
return $translated_text;
}

Đây là thủ thuật Woocomerce khá dễ dàng thực hiện phải không. Nếu bạn đang muốn bỏ chữ Quick View hãy áp dụng ngay qua bài hướng dẫn này nhé!


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *