First-child, last-child, nth-child trong CSS

Một kỹ thuật trong CSS cũng hay thường gặp đó là sử dụng bộ chọn CSS (CSS Selector). Khi viết các mã như first-child, last-child, nth-child nó sẽ tự động bắt phần tử được chọn. Để tránh nhầm lẫn trong khi viết mã hãy tìm hiểu khái niệm chi tiết ở bài này.

First-child trong CSS

First child là phần tử đầu tiên. Hiểu một cách đơn giản nó là đứa con đầu tiên trong một gia đình.

Ví dụ:

<ul>
<li>Wordpress</li>
<li>PHP</li>
<li>CSS</li>
<li>HTML</li>
<li>JavaScript</li>
</ul>

Khi tạo Menu các phần tử li giống hệt nhau. Chúng ta không nên áp mỗi cái là một class cho nó. Vì làm như thế đoạn code sẽ trở nên cồng kềnh.

Giả sử bây giờ mình muốn làm cho thằng li đầu tiên có một background khác so với những thằng còn lại.

ul li {
display: inline;
margin-right: 10px;
background: blue;
color: #fff;
padding: 10px 20px;
}
ul li:first-child {
background: green;
}

first-child

Last-child trong CSS

Last child là phần tử cuối cùng được chọn. Nó giống như đứa con út trong một gia đình vậy.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
padding: 50px;
}
#box .item {
display: inline-block;
margin-right: 15px;
background: #444;
color: #fff;
padding: 8px 18px;
}
#box .item:last-child {
background: red;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="box">
<div class="item">Wordpress</div>
<div class="item">PHP</div>
<div class="item">CSS</div>
<div class="item">HTML</div>
<div class="item">JavaScript</div>
</div>

</body>
</html>

last-child

Nth-child trong CSS

Nth child là phần tử được chọn tứ n. Khi viết sẽ là nth-child(n).

Cũng với ví dụ trên bây giờ mình muốn áp CSS cho thằng ở vị trí thứ 3.

#box .item:nth-child(3) {
background: red;
}

nth-child

Kết luận: Để sử dụng first-child, last-child, nth-child không bị lỗi bạn sẽ cần có phần tử cha, bên trong đó là các phần tử con. Như ở ví dụ 1 thì phần tử cha sẽ là ul, ví dụ 2 phần tử cha là box.

Cùng chủ đề


Tags:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *