Function trong Javascript

Với các ngôn ngữ lập trình Function (Hàm) được sử dụng nhiều. Bởi một lý do là giúp tiết kiệm được thời gian viết. Bên cạnh đó cũng làm giảm thiểu đoạn mã xuống mức thấp nhất. Trong JavaScript bạn cũng sẽ phải nắm vững Function để áp dụng cho các chức năng trên website.

Định nghĩa về Function

Function có nghĩa là hàm, chức năng hay cũng được hiểu là một chương trình con sẽ thực thi lệnh ở ngay bên trong hoặc bên ngoài.

Cú pháp viết Function

function Name_Function(param_1, param_2,...) {
// Mã thực thi
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<script>
function tinhtong() {
var a = 5;
var b = 6;
document.write(a+b);
}
tinhtong();
</script>

</body>
</html>

Ví dụ tiếp theo:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function show() {
alert("Xin chào bạn!");
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="show()" value="Hiển Thị Tin Nhắn" />
</body>
</html>

Hàm return trong javascript

Hàm có return sẽ trả về một giá trị, mục đích chính là để sử dụng ở bên ngoài Function. Còn với hàm không có return sẽ thực thi ngay trong Function.

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
function TinhTong(a, b)
{
return a + b;
}

var a = 3;
var b = 4;

var ketqua = TinhTong(a, b);
document.write(ketqua);
</script>

Return sau khi thực thi sẽ kết thúc. Các dòng lệnh nằm ở phía sau sẽ không bị tác động.

Hi vọng với bài viết này bạn đã hiểu được Function và cách sử dụng như thế nào. Mọi thắc mắc bạn có thể bình luận bên dưới để được giải đáp.


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *