OOP Java

 • oop

  Lập trình hướng đối tượng là gì?

  Lập trình hướng đối tượng (OOP) chắc hẳn bạn đã từng nghe đâu đó khi tìm hiểu về lập trình. Tuy nhiên khi đọc lý thuyết sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó hiểu. Trong…

 • final-java

  Từ khóa Final trong Java

  Xin chào hôm nay bạn sẽ được tìm hiểu về từ khóa final trong Java. Với final có thể áp dụng cho lớp (Class), phương thức (Method), biến (Variables). Vậy thì cụ thể thằng final…

 • static-trong-java

  Từ khóa static trong Java

  Trong lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java thì bạn sẽ thường thấy từ khóa static xuất hiện trong các đoạn mã. Static được hiểu là tĩnh và nó sử dụng cho lớp, phương…

 • ke-thua-trong-java

  Kế thừa (Extends) trong Java

  Một trong những nguyên tắc cốt lõi trong lập trình hướng đối tượng không thể thiếu đó chính là kế thừa (Extends). Vậy kế thừa là gì? Cách sử dụng nó ra sao hãy cùng…

 • access-modifier-java

  Private Public Protected trong Java

  Access Modifier trong Java bao gồm Private, Public, Protected và Default. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giới hạn truy cập dữ liệu. Xác định phạm vi có thể truy cập bao gồm…

 • class-object-java

  Lớp và đối tượng trong Java

  Trong bài viết này bạn sẽ được tìm hiểu về hai khái niệm quen thuộc mà khi học về lập trình hướng đối tượng (OOP) sẽ gặp phải. Đó chính là lớp (Class) và đối…