Giới hạn ký tự hiển thị và tạo read more trong PHP

Xin chào mọi người trong chuỗi series học xây dựng website bằng ngôn ngữ lập trình PHP tiếp tục hôm nay mình chia sẻ cùng bạn một chức năng thường được dùng khi tạo trang web đó là “read more” hay còn gọi là “đọc thêm“.

Nếu bạn đang gặp khó khăn với chức năng này hãy theo dõi bài mình sắp chia sẻ dưới đây sẽ phần nào giúp bạn hiểu sâu hơn về PHP nhé!

Giới hạn ký tự hiển thị và tạo read more trong PHP

Cú pháp giới hạn ký tự khá đơn giản:

<?php
echo substr("Hello world",6);
?>

Như bạn thấy ở ví dụ trên Hello world gồm có 10 ký tự nhưng khi thêm hàm substr6 vào nó đã cắt đi chỉ hiển thị mỗi Hello thôi.

Nhưng khi show bài viết ra trang chủ trong PHP thì bạn sẽ phải làm thế nào giống được như hình dưới?

Giới hạn ký tự PHP - Tạo read more trong PHP

Oke hãy làm theo mình nhé!

Trước tiên bạn phải có dữ liệu trong Database đã. Nếu chưa biết cách thêm bài viết vào cơ sở dữ liệu hãy tham khảo bài này.

Sau khi đã có bài viết rồi bạn sẽ show nội dung ra trong chủ đặt tên là index.php với đoạn mã như sau:

<?php
require "functions.php";
require "connect.php";
$query = mysqli_query($conn, "SELECT id,title,content,image,date FROM posts");	
			
while($row = mysqli_fetch_assoc($query))
{
echo "<div class='posts'>";
echo "<img src='admin/posts1/photo/$row[image]' />";
echo "<h1><a href=''>$row[title]</a></h1><br/>";
echo "<em>Posted:" .$row['date']. "</em><br/>";
$readmore = '<a href="functions.php?id='.$row['id'].'"><br/>Đọc thêm...</a>';
echo "<p>".substr($row['content'], 0 , 150).$readmore."</p><br/>";
echo "</div>";
}
?>

Đoạn substr($row[‘content’], 0 , 150).$readmore đó chính là chức năng Read more đó bạn.

Tiếp theo anh em tạo một file functions.php để truy cập vào Read more

<?php
include 'connect.php';
if(isset($_REQUEST['id']) and $_REQUEST['id']!=""){
$id=$_GET['id'];
$sql = "SELECT * FROM posts WHERE id = '$id' ";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "<p>".$row['content']."</p><br/>";
}
}
?>

Khá đơn giản phải không nào!

Qua bài viết này bạn đã biết cách giới hạn ký tự và chức năng read more trong PHP chưa nào? Nếu gặp khó khăn hãy comment phía dưới để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *