Thêm nút mua ngay vào Woocommerce

Nút mua ngay (Add to cart) trong Woocommerce sẽ giúp chuyển hướng tới trang mua hàng ngay lập tức. Giúp cho khách hàng không phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp. Với các website bán hàng điều này rất có lợi bởi khi ai đó muốn mua hàng mà phải lòng vòng qua nhiều bước làm tỉ lệ mua hàng bị giảm xuống.

Bài viết này Quách Quỳnh sẽ hướng dẫn chỉnh sửa nút mua hàng bằng cách sử dụng hàm add_action rất đơn giản.

Các bước thêm nút mua ngay vào Woocommerce

Trước tiên bạn hãy mở file functions.php ra và kéo xuống dưới cùng

Rê chuột vào Apperance => Theme Editor => Chèn code sau vào

add_action('woocommerce_after_add_to_cart_button','after_addtocart_button');
function after_addtocart_button(){
global $product;
?>
<button type="submit" name="add-to-cart" value="<?php echo esc_attr($product->get_id()); ?>" class="single_add_to_cart_button button alt" id="buy_now_button">
<?php _e('Mua ngay'); ?>
</button>
<input type="hidden" name="is_buy_now" id="is_buy_now" value="0" />
<script>
jQuery(document).ready(function(){
jQuery('body').on('click', '#buy_now_button', function(){
if(jQuery(this).hasClass('disabled')) return;
var thisParent = jQuery(this).closest('form.cart');
jQuery('#is_buy_now', thisParent).val('1');
thisParent.submit();
});
});
</script>
<?php
}
add_filter('woocommerce_add_to_cart_redirect', 'redirect_to_checkout');
function redirect_to_checkout($redirect_url) {
if (isset($_REQUEST['is_buy_now']) && $_REQUEST['is_buy_now']) {
$redirect_url = wc_get_checkout_url();
}
return $redirect_url;
}

Khi muốn chuyển hướng tới trang giỏ hàng bạn thay thế $redirect_url = wc_get_checkout_url(); thành $redirect_url = wc_get_cart_url();


Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *