Học Lập Trình PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay. Được sử dụng để xây dựng các chức năng phía backend. Các framework nổi tiếng như Laravel, Codeigniter hay Wordpress đều được viết bằng PHP.

Các bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tự học lập trình PHP từ cơ bản tới nâng cao. Qua tài liệu đó bạn sẽ biết cách viết code và tự tay xây dựng nên một trang web hoàn chỉnh.

 • php

  Mảng trong PHP

  Trong PHP bạn sẽ được học về mảng (Array). Nó là một phần kiến thức quan trọng mà bất cứ ngôn ngữ lập trình nào cũng có. Vậy mảng trong PHP là gì và cách…

 • php-trait

  Các hàm xử lý file trong PHP

  Trong php xử lý file là kiến thức cũng khá cần thiết. Khi bạn muốn ghi dữ liệu vào một tệp như .txt, excel thay vì copy thủ công thì chỉ cần dùng code PHP…

 • php-trait

  Trait trong PHP và các ví dụ cụ thể

  Trong PHP không cho phép sử dụng đa kế thừa. Có nghĩa là một lớp con chỉ được kế thừa một lớp cha duy nhất mà thôi. Hơn nữa nếu như bạn muốn sử dụng…

 • php

  Tìm hiểu về $_FILES trong PHP

  $_FILE là một biến siêu toàn cục thường được sử dụng trong ngôn ngữ PHP. Khi làm việc với file được tải lên thì $_FILE sẽ được dùng để sử lý các giá trị. Hãy…

 • Hàm unset() trong PHP

  Hàm unset() là gì trong PHP? Khi bạn muốn loại bỏ một hoặc nhiều biến truyền vào thì cần dùng tới hàm unset(). Nó cũng được sử dụng để loại bỏ phần tử xác định…

 • Hàm array_unique() trong PHP

  Hàm array_unique() có tác dụng loại bỏ các phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng. Lưu ý: Hai phần tử được coi là bằng nhau nếu và chỉ khi (chuỗi) $elem1 === (chuỗi)…

 • Hàm number_format() trong PHP

  Hàm number_format() được sử dụng để định dạng một số (Số động) với hàng nghìn được nhóm lại. Cú pháp: number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep) Trong đó: number: số đầu vào decimals: số thập phân. Không…

 • addslashes-php

  Hàm addslashes trong PHP

  Khi viết code PHP bạn sẽ cần dùng tới hàm addslashes trong PHP để sử dụng để trả về một chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo. Nó hoạt động với một số ký tự: Dấu…

 • array_slice_php

  Hàm array_slice trong PHP

  Tìm hiểu về hàm array_slice trong PHP với các ví dụ đơn giản dễ hiểu ngay sau đây. Array trong PHP là mảng chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Chẳng hạn bạn có một…

 • Hàm var_dump trong PHP

  Var_dump là một hàm trong PHP phổ biến nhất được sử dụng. Nhờ nó mà lập trình viên sẽ biết được các dữ liệu của biến và giá trị. Để thực hành tốt nhất bạn…

 • Validate Form trong PHP

  Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này không thể thực hiện được. Vì vậy cần…

 • Hàm str_split() trong PHP

  Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như thế nào. Mời bạn đọc nó ngay sau…